Алгоритм підписання договору або ДУ для Релігійних організацій з 01.01.2024

Алгоритм підписання договору (період постачання 01.01.2024 по 15.04.2024)

Алгоритм підписання договору для бюджетних організацій з 01.05.2023

“Порядок укладання договору” для бюджетних установ та організацій

Порядок укладення договорів з підприємствами ТКЕ.

Порядок оформлення обсягів спожитого природного газу для ТКЕ та ОСББ

Загальний порядок укладення договорів (крім бюджетних установ і організацій)
1. Споживач може ознайомитися з проектами примірних договорів (за відповідними категоріями), що розміщені на офіційному сайті Компанії.
2. У разі прийняття рішення щодо укладання договору постачання природного газу з Компанією Споживач надає на електронну адресу Компанії лист-звернення про укладання договору купівлі-продажу природного газу (оригінал звернення направляється поштовим зв’язком) із зазначенням мети використання природного газу (власні потреби, виробництво теплової/електричної енергії, промислова сировина тощо), періоду закупівлі природного газу, обсягу закупівлі (з помісячною розбивкою), контактна особа тощо.
Лист-звернення відправляється на електронну адресу особи, відповідальної за укладання договорів за відповідною групою споживачів.
3. Споживач може самостійно роздрукувати проект примірного договору з офіційного сайту Компанії (за відповідною категорією) або отримати його від відповідальної особи на електронну адресу. Споживач заповнює договір (обсяги, реквізити тощо) і оформлює належним чином (підпис, печатка) у двох екземплярах.
      Примітка: підписант (керівник/довірена особа) має особисто підписати договори. Договори (додаткові угоди) із факсимільним підписом в роботу не приймаються.
      Споживач може отримати консультації стосовно порядку оформлення договорів за телефонами відповідальних осіб.
4. Споживач надає в Компанію супроводжувальним листом по два (ідентичних) примірника належним чином оформленого договору (договорів), а також пакет документів відповідно до переліку, наведеного нижче.
      Перелік документів, які надаються споживачем (в копіях):
- акт звірки розрахунків з попереднім постачальником природного газу, який підтверджує відсутність заборгованості споживача за використаний газ;
- статут підприємства, установчий договір;
- свідоцтво про державну реєстрацію;
- довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- витяг з реєстру платників податку на додану вартість;
- баланс за останній звітний період;
- заповнений і підписаний уповноваженою особою Опитувальник за формою, яка наведена в додатку до Антикорупційної програми Компанії (програму можна знайти за посиланням: http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Opytuvalnyk-(yur).pdf); в супроводжувальному листі просимо повідомити про наявність/відсутність на підприємстві аналогічної Програми антикорупційних процедур, а також про готовність (чи відмову) дотримуватися принципів та вимог Компанії та законодавства України у сфері протидії корупції. Окремо наголошуємо на необхідності обов’язкового повного та коректного заповнення Опитувальника та додатку до нього (структура власності). В протилежному випадку Компанія залишає за собою право відмовити контрагенту у встановленні договірних відносин;
- дозвіл на здійснення певних видів діяльності (ліцензії, патенти тощо), якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством України;
- установчі документи, довіреності, накази або інші документи, які засвідчують повноваження особи, що підписала договір;
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка підписала договір;
- у разі необхідності: договір на технічне обслуговування котельні, лист/акт звірки про відсутність заборгованості перед попереднім постачальником газу, акт введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта системи газопостачання, акт пусконалагоджувальних робіт, рішення місцевої влади про передачу на баланс котельні (договір оренди та ін.), акт передачі котельні на баланс підприємства, рішення ради про визначення виконавців житлово-комунальних послуг тощо;
- інші документи за запитом Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками.
Всі копії документів мають бути завірені печаткою підприємства з приміткою «згідно з оригіналом».
Примітка: в супроводжувальному листі мають бути зазначені контактні телефони, електронні адреси, прізвище виконавця, інших осіб, відповідальних за виконання договору.
Якщо споживач раніше укладав договір із Компанією, він поновлює лише ті копії документів (з переліку), які були змінені.
5. Виконавець, відповідальний за укладання договору, після отримання проекту договору та пакета документів опрацьовує їх. У разі відсутності зауважень, виконавець забезпечує підписання і оформлення договору з боку Компанії, надає номер договору і дату (споживач може надати свій номер договору), заносить реквізити договору в електронну базу Компанії, один екземпляр договору повертає споживачу.
6. Всі зміни до укладених договорів оформлюються додатковими угодами. Порядок роботи з додатковими угодами (отримання, узгодження, підписання тощо) відповідає порядку роботи з договорами. Проекти додаткових угод розміщуються на офіційному сайті Компанії або надаються відповідальним виконавцем на електронну адресу споживача.