20.10.2023
Аудиторські послуги
Відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015 79210000-9: Бухгалтерські та аудиторські послуги

Відкриті торги
UA-2023-10-20-013459-a

2 136 000,00 грн з ПДВ
Відповідно до вимог зазначених в п.3 ст.14 «Подання та оприлюднення фінансової звітності» Закону України №996 «Про Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Компанія ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» має оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком. Метою проведення аудиторської перевірки є підтвердження достовірності фінансової звітності в цілому та отримання звіту про фінансові результати відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності Таким чином, Товариство планує залучити аудитора для цілей проведення аудиту окремої фінансової звітності за 2022 – 2023 роки.

Очікувана вартість закупівлі була визначена як мінімальна вартість, згідно отриманих комерційних пропозицій. Очікувана вартість закупівлі аудиторських послуг за договором було визначено виходячи з даних, якібуло отримано Компанією у відповідь на запит цінових пропозицій від потенціальних учасників конкурсних торгів. Таким чином, очікувана вартість предмету закупівлі становитиме 2 136 000,00 грн.

11.10.2023
Бензин А-95
Відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015 (09130000-9 Нафта і дистиляти)

Відкриті торги
UA-2023-10-11-004142-a

339 870,00 грн. з ПДВ
Паливо закуповується для забезпечення належного виконання відповідних робочих процесів працівниками офісів Товариства, які знаходяться в місті Києві. Якість бензину А-95 (далі- Паливо) повинна відповідати Державним стандартам України та технічним вимогам, сертифікату якості заводу виробника, а саме:
∙ ДСТУ- 7687:2015 «Бензини автомобільні. Технічні умови»
∙ Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927

Очікувана вартість розраховувалась із використанням відкритих джерел інформації (відомості отримані на веб-сайтах у мережі Інтернет) з урахуванням ціни за одиницю товару з розрахунку середньо виваженої вартості:
- https://www.okko.ua/
- https://avias.ua/
- https://upg.ua/
- https://upg.ua/
Таким чином, очікувана вартість закупівлі становитиме 339 870,00 грн.

02.10.2023
Папір офісний, конверти, канцелярські товари
Відповідно до ЄЗС
ДК 021:2015 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне

Відкриті торги
UA-2023-09-30-000296-a

422 587,00 грн. з ПДВ
Технічне завдання сформовано з урахуванням звернень співробітників ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» (далі – Компанія) та вимог службових записок структурних підрозділів Компанії. Характеристики Товару вказані у технічній специфікації.
Якість Товару повинна відповідати санітарним, гігієнічним, технічним стандартам (регламентам, умовам), технічній документації та/або іншим відповідним нормативно-правовим актам з питань стандартизації, але в будь-якому випадку, Товар повинен бути придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.
З метою своєчасного поповнення запасів офісного устаткування та приладдя, яке використовується в офісах Компанії для виконання робочих обов’язків працівниками необхідно здійснити закупівлю товарів з передбаченими у технічній специфікації вимогами до них

Очікувана вартість розраховувалась відповідно середньо арифметичного значення наданих комерційних пропозицій зважаючи на значний перелік групи товарів, яка представлена для здійснення закупівлі:
Таким чином, очікувана вартість закупівлі становитиме 422 587,00 грн